Porozumiewanie się owadów

Menu

>>Główna
>>Głosy
>>Światło
>>Informatory chemiczne
>>Feromony
>>Ciekawe obyczaje godowe
>>Kamuflaż
>>Pszczoły
>>Motyle
>>Termity
>>Mrówki
>>Bibliografia

 

Sposoby kamuflażu

Mimikra - zdolność upodabniania się bezbronnych gatunków zwierząt do innych gatunków, posiadających przystosowania obronne, przez co zwierzę zyskuje dodatkową ochronę przed wrogami naturalnymi (np. upodobnienie się wyklutych straszyków australijskich Extatosoma tiaratum do mrówek z rzędu Leptomyrmex sp.).

Mimetyzm - upodabnianie się zwierzęcia do podłoża barwą (homochromia) lub kształtem a. deseniem (homomorfia).

Ważki mistrzowie kamuflażu – sposób na rywala

Wiele zwierząt potrafi wtopić się w tło, ale jedynie pozostając w bezruchu. Tymczasem samce ważek wypracowały sposób kamuflażu w ruchu. Opisano ją na przykładzie samców ważek Hemianax papuensis.

Akiko Mizutani z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego (Australian National University) w Kanberze wraz ze współpracownikami przy pomocy dwóch połączonych kamer nagrali 15 trójwymiarowych filmów, pokazujących szczegółowo podchody rywalizujących o ten sam teren ważek - samców. Okazało się, że w co najmniej sześciu wypadkach samce stosowały bardzo szczególną technikę. Lecąc w kierunku nieprzyjaciela, korygowały swój tor lotu tak, żeby ich obraz zawsze znajdował się w tym samym punkcie siatkówki oka rywala. Dzięki temu atakujący samiec drugiemu owadowi wydawał się obiektem nieruchomym. Mógł więc zbliżyć się doń niepostrzeżenie. Niektóre samce specjalnie oddalały się od wroga tylko po to, by powrócić, stosując tę technikę kamuflażu.

Ta wyrafinowana metoda wymaga bardzo precyzyjnej kontroli lotu, dokładnego określania położenia i błyskawicznych zmian kierunku lotu. W jaki sposób małe skrzydlate drapieżniki i jakich mechanizmów wymaga jej stosowanie, pozostaje na razie niewyjaśnione.